ACTUEEL

Royale donaties van Rotary Waalwijk aan hospice Francinus de Wind en Stichting de Strohalm

In november 2019 organiseerde de serviceclub Rotary Waalwijk een zogeheten ‘Charity Event’, een avond voor sponsoren met een diner en een veiling onder leiding van veilingmeester Tom van ’t Hek. De opbrengst overtrof de stoutste verwachtingen. De veiling bracht een enorm bedrag op, dat vooraf door Rotary Waalwijk was gegund aan hospice Francinus de Wind, stichting De Strohalm en de eigen Rotary Community Service.
   Vanwege de coronacrisis duurde het een aantal maanden voordat Rotary de beide Waalwijkse instellingen kon verblijden met de cheques. Op maandagavond 15 juni vond die officiële ceremonie plaats ter vergadering van de Rotary, buiten de lounge van het Mandemakers Stadion. Zowel hospice Francinus de Wind als stichting De Strohalm ontvingen uit handen van Rotary-voorzitter Niek van Vliet een cheque van maar liefst € 20.000,-. Van Vliet verklaarde dat hij ervan overtuigd was dat het geld door elk van beide instellingen juist en waardig besteed zou worden.
   In haar dankwoord namens het bestuur van het hospice schetste directeur Boukje Lycklama de heftige tijd die Francinus de Wind in de coronacrisis had beleefd. Nu gloort er weer hoop, zo zei ze. Met de donatie zou de noodzakelijke renovatie van de kamers kunnen worden gefinancierd.
   Namens De Strohalm, die zich inzet voor kinderen uit arme gezinnen, sprak voorzitter Joop van Oene zijn dank uit jegens de Rotary. De stichting heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, maar bleef financieel gezond;

door deze fantastische donatie zal de Strohalm in de naaste toekomst,

waarin voor velen een armoedeval wordt voorspeld, nog beter in staat zijn om de nood te lenigen van gezinnen die hierdoor plotseling worden getroffen.

DSC03454.jpg
DSC03457.jpg

                    De Rabobank Club support actie.

Ook dit jaar organiseerde de Rabobank weer een Raboclub support actie en dankzij de actieve stemmen van veel medewerkers en anderen die ons als organisatie van harte steunen, hebben wij dit jaar een gift ontvangen van € 543,48. Met dan aan de Rabobank en allen die ons hebben gesteund.

Vrienden Sint Jan de Doper organiseren hulp kwetsbare inwoners

Door de Covid-pandemie zitten dit jaar veel mensen extra in de problemen. De Vrienden van Sint Jan de Doper voelen zich daarom geroepen om de plaatselijke welzijnsorganisaties en daarmee alle kwetsbare inwoners te steunen; als voorbereiding op een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar voor iedereen.

Niet alleen is dit jaar voor het eerst een dennenboom bij de kerststal opgetuigd waarin alle inwoners en bezoekers van Waalwijk hun wensen en gebeden aan het Kerstkind kunnen voorleggen. Zij kunnen bij hun bezoek aan de Sint Jan de Doperkerk in de advent of tijdens Kerstmis onze kwetsbare medemensen ook daadwerkelijk steunen.

In het pandemiejaar 2020 lijken we naar een surrealistische wereld te zijn verhuisd. Besmettingsangst heeft geleid tot horecasluiting en restricties voor alles wat met ontspanning, cultuur, kunst en kerk van doen heeft. Er heerst angst, depressie, eenzaamheid en werkeloosheid. De stille armoede is dit jaar groter dan we in ons welvarende land in vele jaren hebben gekend.

De overheid alleen blijkt niet langer bij machte om met haar ambtelijke apparaat de problemen van haar meest kwetsbare burgers op te lossen. Integendeel; de laatste jaren heeft zij door haar uitkeringsbeleid de schuldenlast voor veel gezinnen en jongeren nog extra verzwaard.

Voedselbank Waalwijk zorgt door het uitdelen van voedselpakketten dat alle inwoners onder de armoedegrens voldoende te eten krijgen. Er staan tot voedselkratten bij de gebedsboom waarin iedereen tussen 1 en 28 december houdbare etenswaren kan deponeren.

De Strohalm biedt steun aan minderjarige kinderen in gezinnen die onder dikwijls stille armoede te lijden hebben. Doordat haar vrijwilligers vanwege de Coronarestricties beperkt zijn in hun persoonlijke huisbezoeken en andere persoonlijke contacten kunt u deze stichting, en daarmee de kinderen die onder de armoede lijden, steunen met een bijdrage in hun collectebus bij de gebedsboom in de kerk.

Iedereen kan natuurlijk ook via zijn bank een eenmalige of periodieke gift aan beide organisaties overmaken: voor stichting Strohalm is dat NL10 RABO  0119 0559 29, voor stichting Voedselbank Waalwijk: NL29RABO 0152 3398 76.

De vrienden van Sint Jan de Doper hopen in de advent en kersttijd op de steun van velen zodat ook alle kwetsbare inwoners van een zalig kerstfeest kunnen genieten.

De Sint-Jan is van woensdag t/m zondag iedere middag tussen 13.30 en 14.30 geopend.

OBS de Hoef 1.jpg

     OBS DE HOEF IN ACTIE VOOR DE STROHALM

Gewoontegetrouw hebben alle groepen van de openbare basisschool De Hoef zich de afgelopen decembermaand weer ingespannen voor het goede doel. De kinderen vervaardigden allerhande kerst-knutselstukken, van kandelaars tot fraaie kerststukjes. Op een sfeervolle kerstmarkt werden die aan (groot)ouders, omwonenden en andere belangstellenden te koop aangeboden. De opbrengst van het evenement was bestemd voor stichting De Strohalm, die - zoals bekend - zich het lot aantrekt van kinderen uit arme gezinnen in de gemeente Waalwijk.
Op vrijdagmiddag 24 januari kon Joop van Oene, voorzitter van De Strohalm, in de aula van de school die gevuld was met meer dan 300 kinderen uit handen van Sara en Laurens de cheque in ontvangst nemen. Daarop prijkte het flinke bedrag van € 558,41, bestemd voor de hulpverlening van De Strohalm. Van Oene bedankte de directeur Edwin Vugts en alle leerlingen voor hun inspanningen, een gebaar van medegevoel met leeftijdgenootjes die het thuis niet te breed hebben.


 

OBS de Hoef 4.jpg

Schoolspullen geschonken door het armoedefonds

 

Het Armoede Fonds heeft ons verblijd met een gift van 40 schoolspullenpassen

van € 50,00 voor middelbare scholieren. Dankzij deze steun kunnen wij weer 40 middelbare scholieren helpen met de aanschaf voor nieuwe schoolspullen.