ACTUEEL

Royale donaties van Rotary Waalwijk aan hospice Francinus de Wind en Stichting de Strohalm

In november 2019 organiseerde de serviceclub Rotary Waalwijk een zogeheten ‘Charity Event’, een avond voor sponsoren met een diner en een veiling onder leiding van veilingmeester Tom van ’t Hek. De opbrengst overtrof de stoutste verwachtingen. De veiling bracht een enorm bedrag op, dat vooraf door Rotary Waalwijk was gegund aan hospice Francinus de Wind, stichting De Strohalm en de eigen Rotary Community Service.
    Vanwege de coronacrisis duurde het een aantal maanden voordat Rotary de beide Waalwijkse instellingen kon verblijden met de cheques. Op maandagavond 15 juni vond die officiële ceremonie plaats ter vergadering van de Rotary, buiten de lounge van het Mandemakers Stadion. Zowel hospice Francinus de Wind als stichting De Strohalm ontvingen uit handen van Rotary-voorzitter Niek van Vliet een cheque van maar liefst € 20.000,-. Van Vliet verklaarde dat hij ervan overtuigd was dat het geld door elk van beide instellingen juist en waardig besteed zou worden.
    In haar dankwoord namens het bestuur van het hospice schetste directeur Boukje Lycklama de heftige tijd die Francinus de Wind in de coronacrisis had beleefd. Nu gloort er weer hoop, zo zei ze. Met de donatie zou de noodzakelijke renovatie van de kamers kunnen worden gefinancierd.
    Namens De Strohalm, die zich inzet voor kinderen uit arme gezinnen, sprak voorzitter Joop van Oene zijn dank uit jegens de Rotary. De stichting heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, maar bleef financieel gezond;

door deze fantastische donatie zal de Strohalm in de naaste toekomst,

waarin voor velen een armoedeval wordt voorspeld, nog beter in staat zijn om de nood te lenigen van gezinnen die hierdoor plotseling worden getroffen.

                      Het ware ambacht en de Rabobank voor de Strohalm.

Dat samenwerking tussen lokale partners smakelijke vruchten kan afwerpen, werd afgelopen donderdag 11 juni treffend bewezen, toen Eline van Muilwijk van duurzame bedrijfscateraar ‘Het Ware Ambacht’ een grote hoeveelheid boodschappenboxen mocht overhandigen aan de vrijwilligers van stichting De Strohalm. Deze stichting zet zich in Waalwijk in voor kinderen uit arme gezinnen. Binnen enkele uren mochten deze vrijwilligers bij vijftig gezinnen aanbellen om hen te verrassen met een uitgekiend pakket verse streekproducten uit de kassen en de weilanden van Langstraatse agrariërs: van boerenmelk tot aardbeien, van kaas tot vruchtensap.
    De donatie was mogelijk gemaakt door sponsoring vanuit het Coöperatief Fonds van de Rabobank Langstraat. De Langstraat box sluit aan bij het landelijke project ‘Support your locals’, dat is opgezet om lokale voedselproducenten aan meer klandizie te helpen. Bij het overhandigen van de voedselpakketten benadrukte Rabobank-directeur Dick van Rhee hoe belangrijk het is om lokale ondernemers in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug te geven.
              Dankzij het Rabobank Coöperatief Fonds sneed het mes van twee kanten. Cateraar Het Ware Ambacht kon bij de agrarische ondernemers grote hoeveelheden van de genoemde producten bestellen, en cliënten van De Strohalm konden smullen van de inhoud van de ‘support-your-locals’-pakketten. Vanwege de coronacrisis had De Strohalm maandenlang vrijwel op non-actief gestaan, maar met deze actie laat zij weer van zich horen. Voorzitter Joop van Oene van De Strohalm dankte de heer Van Rhee en diens Rabobank-adviseur Laura Smits voor de  rol die de bank speelt als verbindende schakel in deze unieke samenwerking. 

                                                             Musical ‘Oliver!’ verwelkomde kinderen via De Strohalm

Begin januari bracht de bekende Waalwijkse kindermusicalgroep De Notenkrakers in theater De Leest met veel succes de musical ‘Oliver!’ op de planken. Jong en oud hebben kunnen genieten van wat de jonge spelers, zangers en muzikanten in maar liefst vijf opvoeringen ten gehore hebben gebracht. Vijfmaal was de zaal vrijwel uitverkocht voor dit grandioze spektakel.
Evenals vorig jaar konden dankzij een royaal gebaar van Toine van de Wiel, voorzitter van De Notenkrakers, ook kinderen uit arme gezinnen de voorstelling bijwonen. Hij had gratis 48 kaartjes ter beschikking gesteld aan stichting De Strohalm, die ondersteuning biedt aan deze categorie kinderen. Zorgvuldig selecteerde De Strohalm uit haar cliëntenbestand de gelukkigen: kinderen die gewoonlijk zelden de kans krijgen een theatervoorstelling bij te wonen. Deze kinderen hebben dan ook dubbel en dwars genoten van de uitstekende voorstelling.

 

Veel dank gaat uit naar De Notenkrakers die weer eens hebben laten zien dat ze – net als De Strohalm - geven om kinderen die het niet zo breed hebben.

 

     OBS DE HOEF IN ACTIE VOOR DE STROHALM

Gewoontegetrouw hebben alle groepen van de openbare basisschool De Hoef zich de afgelopen decembermaand weer ingespannen voor het goede doel. De kinderen vervaardigden allerhande kerst-knutselstukken, van kandelaars tot fraaie kerststukjes. Op een sfeervolle kerstmarkt werden die aan (groot)ouders, omwonenden en andere belangstellenden te koop aangeboden. De opbrengst van het evenement was bestemd voor stichting De Strohalm, die - zoals bekend - zich het lot aantrekt van kinderen uit arme gezinnen in de gemeente Waalwijk.
Op vrijdagmiddag 24 januari kon Joop van Oene, voorzitter van De Strohalm, in de aula van de school die gevuld was met meer dan 300 kinderen uit handen van Sara en Laurens de cheque in ontvangst nemen. Daarop prijkte het flinke bedrag van € 558,41, bestemd voor de hulpverlening van De Strohalm. Van Oene bedankte de directeur Edwin Vugts en alle leerlingen voor hun inspanningen, een gebaar van medegevoel met leeftijdgenootjes die het thuis niet te breed hebben.


 

        Mandemakers zet vrijwilligers Strohalm in het zonnetje

Stichting De Strohalm verleent hulp aan Waalwijkse gezinnen die in armoede leven, zodat de kinderen uit deze gezinnen normaal kunnen meedraaien op school, op het sportveld en in alle contacten met leeftijdgenootjes. De Strohalm bestaat uit zo’n 25 vrijwilligers die de afgelopen jaren hun cliënten ook vaak persoonlijk hebben mogen verrassen met kerst- of paaspakketten.
Afgelopen week werden deze vrijwilligers zelf verrast. Allen kregen zij van de Mandemakers Groep een prachtig kerstpakket aangeboden. Elk jaar kiest Mandemakers een lokaal goed doel voor deze actie.

De heer Jan Strik, directeur HR Service bij Mandemakers, koos voor De Strohalm.

Hij was blij op deze manier deze groep enthousiaste vrijwilligers eens in het zonnetje te kunnen zetten. Hij sprak zijn waardering uit voor het sociale gevoel dat spreekt uit het werk van De Strohalm.

Op 19 december namen de vrijwilligers de pakketten dankbaar in ontvangst.
 

Na een workshop bij het Armoede Fonds werden wij verblijd met een waardecheque van € 250,00. We zullen er voor zorgen dat dit geld goed besteed wordt.

Natuurlijk bedanken wij het Armoede Fonds voor deze steun van ons werk.

Postadres:

Stichting de Strohalm, Postbus 471, 5140 AL Waalwijk

info@destrohalm.nl

Betrokken partner

Hulp vragen? 

Bel: 0416 335359

© 2014 Stichting De Strohalm

 

strohalm_meisjeveld.jpg