ANBI STATUS

De Strohalm is een ANBI goedgekeurde stichting.

Dit betekent dat wij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

• De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.

• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,

  alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

• De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.

  Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

• De instelling heeft een actueel beleidsplan.

• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

• De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

• Stichting De Strohalm is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18066430. Adresgegevens vindt u onder het kopje"contact".

• Het RSIN nummer van Stichting De Strohalm is: 8106.49.500.

• Voor de vrijwilligers en voor de bestuursleden van De Strohalm is er géén beloning. Alleen werkelijk voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie betreffende de ANBI status klik hier voor het plublicatieformulier

 

 

 

Minimalistisch