ANBI STATUS

De Strohalm is een ANBI goedgekeurde stichting.

Dit betekent dat wij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

• De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.

• De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,

  alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

• De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.

  Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

• De instelling heeft een actueel beleidsplan.

• De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

• De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

• Stichting De Strohalm is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18066430. Adresgegevens vindt u onder het kopje"contact".

• Het RSIN nummer van Stichting De Strohalm is: 8106.49.500.

• Voor de vrijwilligers en voor de bestuursleden van De Strohalm is er géén beloning. Alleen werkelijk voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.