De Strohalm in 2018 weer veel hulpverleningen.


Stichting De Strohalm probeert al jarenlang iets te betekenen voor gezinnen in Waalwijk die in armoede leven. Zij verleent hulp zodat de jeugd uit deze gezinnen zo normaal mogelijk kan meedraaien op school, op het sportveld of in gewone contacten met leeftijdgenootjes. De Strohalm – bestaande uit zo’n 25 vrijwilligers - wil hen helpen weer meester te worden over de eigen leefsituatie.
    Deze week publiceerde De Strohalm haar jaarverslag over 2018. In dit jaar werden er ongeveer evenveel gezinnen geholpen als in 2017. Het aantal gezinnen dat voor het eerst bij De Strohalm aanklopte (31) was lager dan het jaar tevoren, maar ongeveer op het peil van de jaren 2014 – 2016. De in het vorige jaarverslag geconstateerde grote toeloop van nieuwe hulpbehoevenden heeft zich niet voortgezet. Maar wel is er nog een honderdtal gezinnen uit het oude bestand, waarvan velen zich in 2018 met nieuwe verzoeken tot De Strohalm hebben gericht. Dit geeft aan dat het ideaal van de stichting nog niet bereikt is, namelijk de gezinnen steunen om over een dood punt heen te komen en weer zelfredzaam worden.   
    Voorzitter Joop van Oene zegt: ‘Ieder kind dat opgroeit in Waalwijk moet kunnen meedoen met leeftijdgenoten. Geen enkel kind mag het gevoel krijgen minder waard te zijn omdat het gezin van (te) weinig geld moeten zien rond te komen. De Strohalm is er om een ruggensteuntje te bieden aan die kinderen die dat het hardst nodig hebben.’
    De hulp die De Strohalm kon bieden was weer heel divers: schoenen, jassen, kledingkasten, kinderbedden en matrassen, leefgeld, boekengeld en kampen, laptops, fietsen, etc. Verreweg de meeste bestedingen (een bedrag van ruim 26.000 euro) vielen onder het kopje ‘kleding en schoeisel’.
    Het jaar 2018 stond in het teken van dreigende financiële tekorten, vanwege de combinatie van enerzijds een toestroom van nieuwe cliënten, en anderzijds tijdelijk achterblijvende donaties. Noodgedwongen is De Strohalm de aanvragen in 2018 strenger gaan beoordelen.
    Er blijft een dringende vraag naar nieuwe donateurs die het werk van De Strohalm voor onze kansarme stadsgenootjes financieel willen steunen.

 

 

Stichting De Strohalm

telefoon 0416-335359

IBAN: NL10RABO 0119055929

info@destrohalm.nl

www.destrohalm.nl

 

Postadres:

Stichting de Strohalm, Postbus 471, 5140 AL Waalwijk

info@destrohalm.nl

Betrokken partner

Hulp vragen? 

Bel: 0416 335359

© 2014 Stichting De Strohalm

 

strohalm_meisjeveld.jpg