PROJECTEN

Middelbare scholieren een nieuwe transportfiets!


In 2019 zijn we gestart met het verstrekken van een nieuwe zogenaamde transportfiets met voorop een rek, voor middelbare scholieren.
Tegen een redelijke eigen bijdrage van € 75,- kunnen ouders een nieuwe fiets bij ons aanschaffen. Die eigen bijdrage is vooral in het leven geroepen om ook een stukje verantwoordelijkheid voor de fiets te leggen bij de ouders en de kinderen. De aanschaf van zo'n fiets is eenmalig per kind en voor reparaties moet men bij een fietsenmaker zijn.

Extra hulp voor middelbare scholieren

Behalve steun middels ons fietsenplan biedt de Strohalm voor ouders die moeite hebben met het betalen van schoolgelden, zoals reisjes of boekengeld of ouderbijdrage, kan de Strohalm een deel van de kosten voor zijn rekening nemen. Tevens kunnen wij u adviseren met de andere mogelijkheden die er zijn om u te ondersteunen.

Fietsen voor kinderen.

 

Sinds 2015 zamelt De Strohalm actief tweedehands fietsen in. Onze eigen vrijwilligers maken die fietsen gebruiksklaar en deze worden gratis verstrekt aan basisschoolkinderen. Eventueel kunnen te klein geworden fietsen geruild worden voor een maatje groter.

Ook middelbare scholieren kunnen bij ons gratis een tweedehandse fiets verkrijgen.

Zo draagt onze stichting  bij aan het verantwoord fietsgebruik van met name de schoolgaand jeugd.