VOOR WIE IS DE STROHALM?

Stichting De Strohalm verleent hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij kunnen een beroep doen op De Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen bieden.

 

Het gaat om inwoners die niet meer verdienen/ontvangen dan 110 procent van het sociaal minimum.

Mensen uit deze doelgroep komen ook in aanmerking voor de Paswijzer van de Gemeente Waalwijk.

Daarmee komen bepaalde voorzieningen (zoals de muziekschool of het zwembad) binnen hun bereik.

Mensen die een paswijzer hebben kunnen aankloppen bij Stichting de Strohalm.

Ook mensen die bij schuldhulpverlening of de voedselbank terecht kunnen, mogen bij de Strohalm aankloppen.

Indien nodig wordt er maatwerk toegepast om u te helpen als dat kan.

Na de aanvraag zal een tweetal medewerkers van de Srohalm bij u thuis langskomen voor een informatief gesprek.

meer informatie over de paswijzer vindt u op:

www.waalwijzer. nl

zoekwoord paswijzer

Een hulpaanvraag wordt gehonoreerd zodra bij de medewerkers van De Strohalm de overtuiging bestaat dat zij het gezin direct met concrete hulp uit de nood kunnen helpen.