DONEREN

Steun stichting De Strohalm

 

Wilt u ons ook steunen? Daarmee helpt u kansarme kinderen in onze gemeente om volwaardig mee te doen in onze maatschappij. Voor uw bijdragen zijn wij u dankbaar.

 

Sponsoring geschiedt doorgaans in de vorm van geldelijke bijdragen. Maar regelmatig worden ons rechtstreekse diensten aangeboden, zoals tegemoetkoming in drukkosten voor Strohalm-publicaties.

Doneren kan als volgt:

 

  • een eenmalige gift op onze Rabobank-rekening NL10RABO0119055929

 

  • een machtiging. Steun De Strohalm structureel met een vast bedrag per periode.

 

  • een periodieke schenking. Overweegt u De Strohalm enkele jaren achtereen te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meerdere giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar. 

 

  • Nalatenschappen / legaten

Voordelig geven en de fiscus betaalt mee

 

De Strohalm heeft een ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede doelen die een ANBI-status hebben, vindt u op

 

deze pagina van de belastingdienst.

Enkele recente spontane acties van derden
 

- Rotary Loon op Zand doneerde de opbrengst van  een autorally voor De Strohalm.

- Een inwoner van Waalwijk verzocht de feestgasten voor zijn zestigste verjaardag een bijdrage te geven voor onze stichting. 

- Een andere inwoner vierde zijn honderdste verjaardag. Hij verzocht de feestgasten om een donatie voor De Strohalm, en bestemde de opbrengst van de verkoop van zijn levensverhaal eveneens voor onze stichting.

- Een scholenstichting hield op te bestaan en doneerde het restant van het kasgeld aan De Strohalm

- medewerkers van de Rabobank Langstraat bestemden het geld voor hun jaarlijkse team-uitje voor De Strohalm

Nu doneren

Help ons het verschil te maken

Bedankt voor je donatie!

Rabo doneert aan De Strohalm

Ook dit jaar organiseerde de Rabobank weer een Raboclub support actie en dankzij de actieve stemmen van veel medewerkers en anderen die ons als organisatie van harte steunen, hebben wij dit jaar een gift ontvangen van € 543,48. Met dan aan de Rabobank en allen die ons hebben gesteund.

IEDERE BIJDRAGE EN INZET WORDT ENORM GEWAARDEERD