STICHTING DE STROHALM BESTAAT TWINTIG JAAR

Duizenden malen hulp aan huis

Kinderarmoede komt vaker voor dan je denkt. In Nederland leven ruim 300.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar in armoede. Eén op de twaalf groeit op in een gezin dat financieel de eindjes amper aan elkaar kan knopen. Dat is gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Vaak kunnen zij niet meedoen aan sport, dansles of schoolactiviteiten omdat er thuis te weinig geld is. Of worden ze aangekeken op hun zesdehands kleren. Voor hen staat De Strohalm klaar.

Jan van Oudheusden

Deze maand is het precies twintig jaar geleden dat Stichting De Strohalm werd opgericht. Vanuit de behoefte om iets voor hun minder fortuinlijke stadgenoten te doen, rijpte in 2002 bij de Waalwijkers Jacques Gotlieb en George Klappe het idee voor een nieuwe charitatieve stichting. Samen met Nellie de Graaff, Piet Jongenelis, Treeske Kersbergen en Barbara Fasting vormden zij het eerste bestuur. De gedachte was dat elk kind normaal moest kunnen meedraaien op school, op het sportveld of in contacten met leeftijdgenoten. Daarmee richtten zij de focus op die speciale doelgroep: kinderen van vier tot zestien jaar. Doel was om hun een beslissend steuntje in de rug te geven, door financiële belemmeringen weg te halen voor hun normaal functioneren op school of hun deelname aan sport en spel.
Weldra stond er een groepje gemotiveerde dienstverleners klaar om hulpaanvragen in ontvangst te nemen. Dit team werd jarenlang geleid door de onvermoeibare coördinator Harrie Mulders. Deze zorgde ervoor dat de telefoonpost werd bemand, dat de medewerkers bij cliënten op huisbezoek gingen, en dat binnen korte tijd daadwerkelijke hulp kon worden geboden. Zeker wanneer de bestaande officiële hulpinstanties niet thuis gaven of de acute nood vroeg om kordaat optreden. Heel vaak belde Harrie Mulders persoonlijk bij behoeftige gezinnen aan om de hulpgoederen af te geven. Hij oogstte waardering: Waalwijk reikte hem de gemeentelijke erepenning uit.

Duizenden malen hulp aan huis

In 2003 kwam de hulpverlening echt op gang. In dat jaar kon De Strohalm al achttien keer hulp bieden. Dit kon, dankzij giften van donateurs. Het geld kwam van particuliere en kerkelijke fondsen, stichtingen, overheden, bedrijfsleven en serviceorganisaties. In het jaar 2008 stond de teller al op ruim vierhonderd dienstverleningen. Inmiddels is dat getal opgelopen tot boven de zesduizend. In het topjaar 2017 leverde De Strohalm een mega-prestatie. Het totaal aantal hulpverleningen kwam in dat ene jaar op 1000 te staan: het gevolg van de aanzienlijke instroom van nieuwe gezinnen met een verblijfsstatus, afkomstig uit oorlogsgebieden. 45 nieuwe gezinnen meldden zich toen als cliënt.
Twee dienstverleners die jarenlang actief waren, Guiseppe Peeters en Ria van de Ven, verklaarden: ‘Mensen die failliet zijn verklaard en in de schuldsanering zitten, hebben het gewoon heel erg zwaar. Ze moeten rondkomen van zestig euro in de week ... Die mensen kunnen zich nooit een aardigheidje veroorloven. Vakanties zijn uit den boze, lid worden van een sportclub is voor hun kinderen onmogelijk. Dat soort dingen kunnen we gelukkig nog wel eens regelen. Zoals voor een jongetje dat bij zijn grootmoeder woonde en geen fatsoenlijke kleren meer had om aan te trekken. Hij liep op de schoenen van zijn oma rond. We zijn een dag met hem de stad in geweest en hebben hem van top tot teen aangekleed. Schoenen, sokken, ondergoed, een jas; hij had helemaal niets meer.’
Uitdagingen genoeg voor de dienstverleners! Soms komen zij voor onverwachte keuzes te staan. Kun je altijd een goed beeld krijgen van de armoede in het gezin? Hoe geloofwaardig is het verhaal van de aanvrager? Kan zijn of haar familie misschien ook bijspringen? Soms moet het team een aanvraag terzijde leggen. Niet zelden blijkt dat er in één gezin meerdere probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schulden, alcohol, opvoeding. Deskundige doorverwijzing is dan geboden.

Professionalisering en fietsenuitgifte

In de loop van die twee decennia is er wel het een en ander veranderd. De organisatie van De Strohalm is verfijnd en geprofessionaliseerd. Anno 2022 zetten 26 vrijwilligers zich op de ene of de andere manier in voor de hulp aan kinderen uit behoeftige gezinnen. Er zijn twee coördinatoren, twee bureaumedewerkers, een fondsenwerver, enkele medewerkers voor publiciteit en maar liefst dertien dienstverleners. De vijf bestuursleden hebben de taken onderling goed verdeeld. Op gezette tijden laten de dienstverleners zich bijscholen om de actuele regelgeving op het terrein van armoedebeleid goed bij te houden.
Heel bijzonder is het werk van de groep fietsherstellers. In een speciale werkplaats knappen zij tweedehands fietsen op en geven die uit aan scholieren. Vanaf 2016 hebben zij inmiddels al meer dan 500 fietsen ingezameld, hersteld en uitgereikt. In 2020 en 2021 is de werkplaats wegens corona enkele malen dicht geweest, maar tussendoor gingen de reparaties gewoon door. Gelukkig zijn er al veel mensen bekend met de fietsenuitgifte van De Strohalm. Hierdoor worden er steeds vaker goede gebruikte fietsen gratis aangeboden.
   Het stemt de mensen van De Strohalm ook dankbaar dat er zo vaak vanuit het publiek spontane acties op touw worden gezet ten bate van de arme kinderen. Vaak zijn het scholen die rond Kerst speciale inzamelingsacties houden, of bedrijven die het geld voor de kerstpakketten voor een keertje aan De Strohalm doneren. Kerkgenootschappen en service-clubs behoren eveneens tot de frequente sponsoren van De Strohalm. Daarnaast is er een hele lijst van vaste donoren, die al dan niet anoniem schenken.
   Totdat de coronapandemie toesloeg, konden de cliënten ieder jaar wel rekenen op kerstpakketten: grote dozen of tassen vol etens- en snoepwaren, die met vereende krachten door de vrijwilligers van De Strohalm werden uitgekozen, samengesteld en uitgereden. Het gaf veel voldoening die dankbare gezichten te aanschouwen.

Een schakel in een hulpketen

In Waalwijk staat stichting De Strohalm al lang niet meer alleen. Zij is slechts een schakel in een hulpketen. Sinds 2010 functioneert hier voedselbank De Rijglaars. Dankzij haar mooie werk is De Strohalm sindsdien minder actief met voedselpakketten en richt zij zich op hulp bij non-food-behoeftes. Al jaren neemt de gemeente Waalwijk verantwoordelijkheid met gericht armoedebeleid. Hier functioneert de paswijzer, die de financiële drempels verlaagt van bibliotheek, zwembad en dergelijke. In 2014 kwam er - op aandringen van De Strohalm - nog een bijzondere voorziening bij: de kindbonnen. Per basisschoolkind geeft de gemeente aan paswijzer-ouders 100 euro uit voor reisjes, schoolspullen en dergelijke; en nog eens 150 euro voor kinderen in het voortgezet onderwijs.

Hulpvragen lopen op

Op 7 maart zal De Strohalm door burgemeester Ausems in het zonnetje worden gezet. Helaas is ‘twintig jaar stichting De Strohalm’ geen reden voor een feestje. Eigenlijk zou kinderarmoede in ons rijke land niet mogen bestaan. Wij constateren echter dat vanwege de economische neergang het aantal hulpaanvragen oploopt. Door dezelfde oorzaak stagneerde in 2021 echter het aantal donaties, met name van bedrijven die het werk van De Strohalm in normale tijden altijd ruimhartig hebben ondersteund.
Er blijft een dringende behoefte aan nieuwe donateurs die het werk van De Strohalm voor onze kansarme jonge stadgenoten financieel mogelijk maken.

Stichting De Strohalm
Postbus 471
5140 AL Waalwijk
telefoon 0416-335359
IBAN: NL10RABO 0119055929
info@destrohalm.nl
www.destrohalm.nl
Kamer van Koophandel no. 18066430
ANBI-status