DE STROHALM VERLEENDE OOK IN CORONATIJD VELE MALEN HULP

 

Zo blijkt uit het jaarverslag 2020

 

Voor gezinnen in Waalwijk die in armoede leven is een steuntje in de rug  vaak welkom. Stichting De Strohalm verleent snel en concreet hulp met als oogmerk dat kinderen uit deze gezinnen normaal kunnen meedraaien op school, op het sportveld of in contacten met leeftijdgenootjes. De Strohalm – met zo’n 25 vrijwilligers - wil hen helpen weer meester te worden over de eigen leefsituatie.

Dienstverleners van De Strohalm handelen uit idealisme. De stichting bestaat al bijna twintig jaar. Het werk is mogelijk dankzij vaste en eenmalige giften van donateurs en fondsen.

Deze week publiceerde De Strohalm het jaarverslag over 2020. Dat is ook te vinden op www.destrohalm.nl. Vanaf het begin van de coronacrisis, maart vorig jaar, kwam de hulpverlening vrijwel stil te vallen. Huisbezoeken en andere diensten werden niet verantwoord geacht. In de zomer kwam het werk weer op gang, langzaam en coronaproof. Vanaf toen heeft de stichting toch nog veel kinderen kunnen helpen. Meer dan 300 aanvragen kwamen in behandeling genomen, de meeste werden gehonoreerd. Er meldden zich 25 nieuwe gezinnen, iets minder dan het jaar daarvoor. Daarnaast klopten 78 gezinnen uit de bestaande clientèle opnieuw aan om hulp. In totaal is er in 2020 voor ruim € 30.000,- aan hulp verstrekt. De dalende curve van gehonoreerde aanvragen, vanaf 2018 zichtbaar, zette in 2020 licht door. Het is echter onwaarschijnlijk dat die dalende tendens zich zal voortzetten. Het landelijke beeld laat een stijging van hulpvragen zien, vooral bij gezinnen en alleenstaanden met kinderen en bij zzp-ers. Dat gegeven is aan de coronacrisis gerelateerd.

 

Een woordvoerder: ‘Onze hulp bestond wederom voor een belangrijk deel uit bonnen voor schoeisel en kleding. Ook konden we hulp bieden met schoolspullen en met fietsen. Ons doel is en blijft om mensen die in benarde omstandigheden verkeren een beslissend zetje te geven om weer zelfredzaam te worden.’

 

Er blijft een dringende vraag naar nieuwe donateurs die het werk van De Strohalm voor onze kansarme stadgenootjes financieel willen steunen.

 

Stichting De Strohalm

telefoon 0416-335359

IBAN: NL10RABO 0119055929

info@destrohalm.nl

www.destrohalm.nl