DE STROHALM VERLEENDE IN 2019 WEER VOLOP HULP

Voor gezinnen in Waalwijk die in armoede leven is een steuntje in de rug  - in aanvulling op wat officiële instanties doen - vaak welkom. Stichting De Strohalm verleent snel en concreet hulp met als oogmerk dat de kinderen uit deze gezinnen normaal kunnen meedraaien op school, op het sportveld of in contacten met leeftijdgenootjes. De Strohalm – bestaande uit zo’n 25 vrijwilligers - wil hen helpen weer meester te worden over de eigen leefsituatie.
Dienstverleners handelen uit idealisme. Huisbezoek vormt een wezenlijk onderdeel van hun werk. Bij de mensen thuis luisteren en registreren zij respectvol. Cliënten krijgen zo het gevoel dat ze serieus worden genomen. Dienstverleners, medewerkers en bestuursleden van De Strohalm ontvangen geen vergoeding.

Hun werk is mogelijk dankzij vaste en eenmalige giften van donateurs en fondsen.
Deze week publiceerde stichting De Strohalm haar jaarverslag over 2019. Dat is ook te vinden op www.destrohalm.nl/jaarverslag. De cijfers laten een positieve trend zien. Het aantal gehonoreerde aanvragen daalde van 447 (in 2018) naar 333; het totale aantal hulpverleningen (inclusief voorjaars- en kerstpakketten) ging van 549 naar 426. Wel is het totale aantal geholpen gezinnen slechts met 10 verminderd, van 126 (in 2018 een record!) naar 116. Het aantal gezinnen dat voor het eerst aanklopte is nauwelijks gedaald. Gemiddeld elke twee weken meldde er zich wel een nieuw gezin.
Een verklaring voor de genoemde daling van hulpverleningen vormt het armoedebeleid van de gemeente Waalwijk. Die heeft in 2019 net als in voorgaande jaren weer veel kindbonnen verstrekt. Daardoor kon De Strohalm zich bij veel gesprekken beperken tot deskundige doorverwijzing. Op die manier zijn aanvragers effectief geholpen.
De hulp door De Strohalm was divers: schoenen, jassen, leefgeld, boekengeld, fietsen, etc. De meeste bestedingen (een bedrag van ruim 26.000 euro) vielen onder het kopje ‘kleding en schoeisel’. In 2019 was er ook een toename van aanvragen voor laptops, aangezien onderwijs meer en meer digitaal wordt aangeboden.

Om maatwerk te leveren overlegden de coördinatoren van De Strohalm met schoolbestuurders.   
In 2019 heeft De Strohalm in totaal een bedrag van € 23.121,78 uitgekeerd: iets minder dan in 2018. Gemiddeld werd per gehonoreerde aanvraag ongeveer € 54,- uitgegeven.
Momenteel gaat het werk van de stichting, wegens de corona-richtlijnen, door met een tijdelijk aangepaste werkwijze waarbij we toch nog veel hulpvragen kunnen honoreren . Het bestuur verwacht evenwel een nieuwe golf hulpaanvragen zodra de huidige lockdown ten einde loopt.
Er blijft een dringende vraag naar nieuwe donateurs die het werk van De Strohalm voor onze kansarme stadgenootjes financieel willen steunen.

                                                                           Stichting De Strohalm
                                                                           telefoon 0416-335359
                                                                           IBAN: NL10RABO 0119055929
                                                                           email:     info@destrohalm.nl
                                                                           website: www.destrohalm.nl

 

 

Postadres:

Stichting de Strohalm, Postbus 471, 5140 AL Waalwijk

info@destrohalm.nl

Betrokken partner

Hulp vragen? 

Bel: 0416 335359

© 2014 Stichting De Strohalm